Aanpak

Plan van aanpak

Voor de coaching-, advies- en opleidingstrajecten hanteren Lieven en zijn netwerk enkele basisprincipes:

We werken progressiegericht (oplossingsgericht) en zetten verschillende tools in, afhankelijk van wat past bij de opdracht en de coachee, leidinggevende of CEO.

Coach mij

Methodieken

In zijn coachingtrajecten kan Lieven verschillende methodieken en tools inzetten afhankelijk van de specifieke coachingvraag, de coachee en het verloop van het coachingtraject.

Niets van wat ik zeg is ‘waar’. Jij hebt jouw eigen waarheid. Ik help jou slechts ze te her-inneren.

Ik nodig je uit om kritisch te blijven tegenover wat ik zeg, schrijf of doe.
Ik nodig je uit om compassie te ontwikkelen voor jezelf.
Ik zocht naar wat ik me herinnerde als waardevol voor mij.
Ik nodig je graag uit om hetzelfde te doen. Bedankt voor je aandacht. Bedankt om met foucus het serieuze en evenzeer het luchtige-humoristische in ons werk te zien.

Planet – People – Prosperity (3 P’s)

Dit lijkt me een natuurlijke volgorde in strategie. Dit wordt historisch (big bang tot nu) bevestigd van 1 groot geheel naar uitdeinend heelal. Evenals in hoeveelheid : De massa aarde omvat naast veel andere zaken ook de mensen, die op hun beurt de profit in hun portefeuille dragen. En tenslotte komt dit ook tot uiting naar (levens-)belang toe: zonder aarde geen mensen, zonder mensen geen profit.

Bij het waarom (Why?) we ondernemen en strategie is dit een handige richtlijn. In de 2030 duurzaamheidsdoelstellingen zijn gratie (vrede), diversiteit (planeet en mensen), samenspel (partnership) en overvloed (prosperity) het best ontwikkelde voorbeeld: 5 ps sustainability

Leren leren

Mijn doelgroepen zijn: Eigenaars van familiebedrijven, CEO’s, senior leidinggevenden, coaches en trainers en ervaren topchefs en kunstenaars die naar ‘meesterschap’ willen toewerken.
De weg is: “steeds minder oordelend”- aanwezig zijn. Ik help je bij het maken van ruimte en tijd.
We her-inneren ons samen wat we te doen hebben; ervaringsgericht, interactief, in het hier en nu.
We werken zowel op fysiek, emotioneel, mentaal en fijn-sensorieel vlak.
Als mijn ondernemend, zoekend-leren stopt, ga ik dood.

Communiceren

Ik kan niet niet communiceren. Als ik leef ben ik in contact met mezelf, mijn omgeving en de andere(n). In eerste instantie communiceer ik lichamelijk met al mijn zintuigen. Woorden en talen zijn codes om een culturele afstemming vorm te geven. Media zijn een informatieve tool. We zoeken in het overaanbod van data naar die informatie die zin heeft voor jou.

Waarden

Voor elk wezen is er een specifieke visie op onze realiteit. Allemaal samen realiseren we de ‘quantum soup’ op aarde. Uit de vele businessplannen, visie- en missieteksten die ik gelezen en geschreven heb, kan ik me het beste vinden in deze van ‘de Meester-Wroeterij’, de biodynamische CSA leerschool-boerderij die ik mee oprichtte in 2007. “Vanuit het geloof in de natuurlijke intelligentie van mensen, willen we het proces van efficiënt leren optimaliseren. We ervaren dit zoeken naar gemotiveerd leren als van nature bij kinderen en volwassenen.” Het activeren van onze verbondenheid met de aarde, onszelf en de ander staat hierin centraal. Door het contact met de natuur willen wij mensen laten wroeten in zichzelf en aanzetten tot een grotere bewustwording van wie we zijn, wat we doen en van waaruit we verantwoordelijkheid opnemen of ons begrenzen. De essentie van verandering is een voortdurend proces van wroeten naar echtheid hier en nu, in contact met onszelf en met onze omgeving. Waarden daarbij zijn: respect, authenticiteit, overvloed, eenvoud, compassie, kwetsbaarheid, lichtheid, bewust zijn, ondernemerschap, doorzettingsvermogen, focus, liefde, vrijheid en samenhorigheid.

Werkvormen

Lieven is expert op gebied van het design van werkvormen en het co-creëren ervan. In meer dan 40 jaar trainingservaring is hij ook zichzelf blijven bijscholen. Daarnaast zijn heel wat eenvoudige werkvormen vrij gangbaar en alom beschikbaar. Lieven onderscheidt hypes van degelijkheid.

Hierna presenteren we een overzicht van gangbare modellen, tools, onderzoeksmethodes en werkvormen die we inzetten in individuele en teamcoaching en -opleidingstrajecten (algemene coaching en executive coaching). Dit overzicht is bij wijze van voorbeeld en niet-exhaustief.

Bekijk de methodieken